Interactie

Vakkennis uitwisselen is belangrijk. Daarom werkt FLEX-AS graag samen met partners.

 

De onderstaande column wordt elke 2 maanden voorzien van nieuws door onze samenwerkingspartners.

 

Colomn: Ingrid Kerr, interim HR manager

Toekomstgericht Personeelsbeleid

Van korte termijn sturen naar lange termijn visie

 

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich ten opzichte van de vraag naar personeel en wat betekent dat voor de organisatie? Hoe ontwerp je een personeelsplaatje dat toekomstbestendig is? Hoe maak je de organisatie duurzaam, wendbaar en flexibel en houd je de medewerkers vitaal en gelukkig? Nu we langer door moeten werken en de vergrijzing een feit is, betekent dit andere keuzes in een organisatie. Moeten de arbeidsvoorwaarden worden aangepast of maken we andere keuzes? En, zo hoor ik vaak, hoe krijg je als medezeggenschap dit toekomstbestendig personeelsbeleid op de agenda?

De kramp bij organisaties sinds 2008
De focus van veel organisaties ligt momenteel op de korte termijn. De crisis sinds 2008 heeft er voor gezorgd dat de aandacht ligt op verhogen van de efficiëntie en effectiviteit, kostenreductie en het behouden van een concurrentievoordeel. Veel organisaties zoeken naar flexibiliteit en wendbaar-heid, maar schieten daarbij van reorganisatie naar reorganisatie met alle gevolgen van dien.

Toekomstgericht Personeelsbeleid image1

Arbeidsmarkt
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lijken aan de organisaties voorbij te gaan. Voor het eerst in de nabije geschiedenis, daalt sinds 2010 de beroepsbevolking. Er komen navenant minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Van de mensen die kunnen werken, zo laat een andere trend zien, werken mensen steeds minder uren en kiezen zij steeds meer voor het zzp-schap. Nederland vergrijst in een hoog tempo en men verwacht tot 2040 een groot tekort op de arbeidsmarkt. Sommige profielen, bijvoorbeeld in de Techniek en ICT, moet je nu al met een lampje zoeken. Het zal dan ook niet lang meer duren of de macht ligt weer bij de werknemer. Organisaties kunnen daar maar beter klaar voor zijn.

Toekomstgericht Personeelsbeleid image2 w128

De vraag hoe invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid is dan ook meteen te verklaren. Als er steeds minder mensen op de arbeidsmarkt komen en mensen moeten langer doorwerken, dan is het heel verstandig van de organisatie je daar op in te stellen.

Strategisch Personeelsbeleid
Organisaties en medezeggenschapsorganen vragen mij steeds vaker hulp bij dit vraagstuk. Door middel van scenarioplanning vertalen wij toekomstige trends naar de eigen organisatie. Want bewust zijn van de trends op de arbeidsmarkt en de omgeving, zoals wetgeving die verandert, taken die verschuiven (bijv. Jeugdzorg van Provincie bestuur naar Gemeenten), pilots als het basisinkomen, of vergrijzing en ontgroening, is nodig om goed in beeld te krijgen waar je als organisatie mee te maken krijgt en hoe daar op te acteren en (eventueel) je strategie op aan te passen.

 

Wat is die organisatie van de toekomst? Wat betekent dat voor het personeel? Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden voordat je weet welke interventies er nodig zijn, zodat we de organisatie van de toekomst dichterbij kunnen halen en niet schoksgewijs hoeven te reorganiseren. Die specifieke interventies bepalen dan de strategische HR agenda en zijn dé gespreksonderwerpen voor de medezeggenschap.

 

Ingrid Kerr, Interim HR Manager

Ingridkerr.nl

Ingrid Kerr

 

ESF subsidie
Minister Asscher heeft het mogelijk gemaakt dat er weer extra subsidie beschikbaar wordt gesteld voor projecten die gericht zijn op duurzame inzetbaar-heid. De subsidie Duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is onder andere bedoeld om werknemers te helpen om gezond aan het werk te blijven of om ze op tijd te laten omscholen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) liet onlangs via de Kamerbrief voortgang programma Duurzame Inzetbaarheid (pdf) aan de Tweede Kamer weten dat dit jaar hiervoor – net als vorig jaar – weer € 22 miljoen beschikbaar wordt gesteld.

OR-Live
In samenwerking met FLEX-AS zal Ingrid Kerr twee workshops en een lezing geven over dit onderwerp op de OR-live workshopdagen van 14 en 15 oktober a.s. Zie www.OR-live.nl of www.flex-as.nl.
We hopen je daar te mogen ontmoeten.

 

 

 

 

 


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.