Ambtelijk secretaris nodig? FLEX-AS!

FLEX-AS is een samenwerkingsverband van freelance ambtelijk secretarissen met een frisse kijk op medezeggenschap.
Onze visie op medezeggenschap is dat het gemakkelijker, oplossingsgericht en kostenbesparend kan.

Wij denken en werken oplossingsgericht met u mee. Vakkundig, onafhankelijk en snel. De ambtelijk secretarissen van FLEX-AS hebben de afgelopen jaren vele organisaties ondersteund en geadviseerd. Daarnaast putten we kennis uit een groot samenwerkingsnetwerk. Voor vraagstukken die ons métier te buiten gaan, kunnen we u in contact brengen met andere deskundigen.

Partner OR Live FLEX-AS was 9 oktober 2019 met een stand vertegenwoordigd op OR Live.
 
 

Wetten

WOR Wet op de Ondernemingsraden WMS Wet medezeggenschap op scholen

Lees verder

Samenwerking

Opdrachtgevers Partners Vakkennis uitwisselen is belangrijk. Daarom werkt FLEX-AS samen

Lees verder

Nieuws

Interessant interview op BNR over ontwikkelingen in de medezeggenschap. FLEX-AS

Lees verder