Advies en ondersteuning

Voor Wie

Vanaf 50 medewerkers is een organisatie verplicht om medezeggenschap te organiseren. Hoe doe je dat? FLEX-AS bespreekt met u wat bij uw organisatie past. Samen dragen we zorg dat er een structuur en proces tot stand komt. FLEX-AS streeft naar een laagdrempelige en oplossingsgerichte medezeggenschap.

Pragmatisch

FLEX-AS denkt en werkt pragmatisch met u mee. Soms wordt er geschermd met wettelijke en juridische rechten en plichten. Het helpt als iedereen zich van deze kaders bewust is. Toch vraagt de praktijk steeds vaker om werkbare oplossingen. De wet laat daar gelukkig voldoende ruimte voor.

Virtueel

Het is misschien nog even wennen in de medezeggenschap, maar virtueel samenwerken is efficiënt en effectief. Als onderdeel van een organisatie word je beïnvloed door de bedrijfscultuur en de opgedane ervaringen daarbinnen. Een freelance ambtelijk secretaris is onafhankelijk en werkt objectief en zakelijk. Dit kan in veel gevallen op afstand.

Wat bieden wij

Advies en ondersteuning bij vraagstukken voortkomend uit de WOR, WHW, WMS, Wet Kinderopvang zoals:

  • advies- en/of instemmingstrajecten
  • reorganisatie- en/of fusietrajecten
  • ondernemingsraadverkiezingen
  • trainingsbeleid OR
  • verslaglegging en archivering